Proizvodi Ekseri Ekseri za beton

single-product
single-product
single-product
single-product

Ekseri za beton

  • Ekseri se izrađuju od srednjeugljenične čelične žice pa se termički tretiraju (kaljenje)
  • Tvrdoća izmedju 45 i 54 HRC
  • Ekseri mogu biti sa ili bez čelične podloške
  • Ekser može imati plastičnu kapu za čepastu vodo-nepropusnu membranu
  • Ekseri mogu biti pocinkovani
  • Prečnik eksera može biti od 2,50 do 3,50 mm
  • Dužina eksera može biti od 30 do 80 mm
  • Pakovanja u kutije od 1, 2,5, 5 i 25kg ili u malim pakovanjima za “Uradi sam” radnje

;